Jsme součástí investiční skupiny SUR LIE

Hodnoty tvoříme znalostmi, zkušeností a vztahy


  O nás

Společnost TARIA, a.s. je součástí investiční skupiny SUR LIE, která spravuje na území ČR a SR investice v řádu miliardy korun. Disponuje tak silným zázemím postaveným na finanční stabilitě mateřské investiční korporace, kvalitních zaměstnancích a zkušenšenostech získaných při přípravě a realizaci investic.

Od svého založení v roce 2012 se TARIA ve skupině SUR LIE vyprofilovala do teamu zodpovědného za předrealizační posouzení investice, předrealizační přípravu investičního projektu a zabezpečení činností potřebných pro rozběh projektu do provozu.

Při naší činnosti vždy koooperujeme se společnostmi ve skupně specializovanými na další aspekty realizace podnikatelských příležitostí, což dává našim klientům unikátní možnost pořídit kompletní přípravu a realizaci podnikatelské příležitosti “v jednom domě”.

  Služby

Řízení a správa firem:

 • ekonomické a finanční řízení
 • účetní a daňové řízení
 • zajištění plnění legislativních povinností firem
 • plnění povinností vyplývajících z externího financování firem
 • poradenství ve všech uvedených oblastech

Příprava a řízení investic:

 • posouzení tržního a obchodního potenciálu investiční příležitosti
 • detailní provozní kalkulace připravovaného záměru
 • korporátně právní aspekty plánované realizace
 • vynajití místa realizace, zařízení práv k místu realizace
 • zařízení financování
 • správa nástrojů použitých při financování
 • dohled nad realizací
 • legislativní a regulatorní náležitosti uvedení projektu do provozu
 • správa společnosti provozující investiční příležitost

  Kontakt

TARIA a.s.

Vídeňská 134/102
Brno
619 00

IČ: 29351537
DIČ: CZ29351537
   info@taria.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka B6630.